For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelt

Aktuelt

Dette er en samleside over alle type aktueltnyheter.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/EBO_ekstrastort.jpg/$file/EBO_ekstrastort.jpg

Første ferjeanbudsmøte med Else-May Botten (A)

25.02.2015

Det første av møtene om ferjeanbud som stortingsrepresentant Else-May Botten (A) inviterte sjømannsorganisasjonene til er gjennomført.

Skummende hav

Høringsuttalelse: Skipssikkerhetslovens virkeområde for Forsvarets skip

19.02.2015

Det tre sjømannsorgansisasjonenes felles høringssvar på Forsvarsdepartementets forslag til endringer i forskrift om unntak for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste fra skipssikkerhetsloven.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/2015-02-17-ss20-21-smp-w800.png/$file/2015-02-17-ss20-21-smp-w800.png

Norske sjøfolk – norsk lønn. Leserbrev i Sunnmørsposten 17.2.2015

17.02.2015

Hvordan skal sjøfolk i fremtiden kunne bo og leve i Norge og samtidig jobbe til sjøs? Dette kommer til å være den store utfordringen som maritim næring og norske myndigheter i fellesskap må løse. Det er en gang slik at det som skiller norske sjøfolk fra utenlandske først og fremst er bosted både før, under og etter sitt arbeid til sjøs. Bor du ikke i Norge så er sjansen svært stor for at du er utenlandsk og ikke norsk. Mer komplisert enn dette er det faktisk ikke!

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/skatteetaten.png/$file/skatteetaten.png

Viktig fra Skatteetaten til sjøfolk

11.02.2015

Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014.