Norsk Sjømannsforbund

Aktuelt

Norsk Sjømannsforbunds kontorer stengt i uke 39 (22.–26. sept.)

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/symbol_149x149.jpg/$file/symbol_149x149.jpg15.09.2014 – Alle Norsk Sjømannsforbunds kontorer og sentralbord stenger i uke 39 (22.–26. sept.) fordi alle ansatte er enten involvert i arrangering av landsmøtet eller på ansattesamlingen som går parallelt. Norsk Sjømannsforbunds kontorer stengt i uke 39 (22.–26. sept.)

Fartsområde-rapporten overrakt næringsministeren i dag

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/140908-nis-utvalg-overrekkesle-foto-omar-jorgensen-sjooff-no_149.jpg/$file/140908-nis-utvalg-overrekkesle-foto-omar-jorgensen-sjooff-no_149.jpg08.09.2014 – Rapporten fra utvalget som skulle rådgi regjeringen om fartsområdebegrensninger for NIS og om nettolønnsordningen ble overrakt i dag. Fartsområde-rapporten overrakt næringsministeren i dag

Til medlemmer i Color Line: Informasjon om NIS-utvalgets rapport

08.09.2014 – Denne informasjonen er også sendt på epost til alle medlemmer av Norsk Sjømannsforbund i Color Line som vi har korrekt og oppdatert epostadresse til. Til medlemmer i Color Line: Informasjon om NIS-utvalgets rapport

Felles pressemelding: Norske lønns- og arbeidsvilkår både til lands og havs

08.09.2014 – «Et ansvarlig flertall med på viktige skritt i retning av å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår ikke bare skal gjelde på landjorden, men også til sjøs.» Felles pressemelding: Norske lønns- og arbeidsvilkår både til lands og havs

Maritimt Museum: Til sjøs 25. september

05.09.2014 – Norsk Maritimt Museum (tidl. Norsk Sjøfartsmuseum) åpner 25. september den nye utstillingen «Til Sjøs!» som skal fortelle sjøfolkenes historie gjennom 1000 år. Maritimt Museum: Til sjøs 25. september

NIS-utvalget overleverer 8. september

29.08.2014 – Utvalget som skal se på fartsområdebegrensningen i NIS-loven og innretning av nettolønnsordningen for regjeringen overleverer sin rapport 8. september. NIS-utvalget overleverer 8. september

Pressemelding:
Sjøfolkene styrker politisk arbeid

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/stian-groethe_149.jpg/$file/stian-groethe_149.jpg21.08.2014 – Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund har i fellesskap ansatt Stian Grøthe (40) som direktør med ansvar for politikk og myndighetskontakt. Grøthe kommer fra stillingen som næringspolitisk rådgiver i Norges Rederiforbund. Pressemelding: Sjøfolkene styrker politisk arbeid

Jacqueline Smith ny maritim koordinator i ITF

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/jackie_foto-kai-jacobsen_090124_149x149.jpg/$file/jackie_foto-kai-jacobsen_090124_149x149.jpg20.08.2014 – Så fort landsmøtet i Norsk Sjømannsforbund er ferdig går nåværende forbundsleder Jacqueline Smith over i stillingen som maritim koordinator i den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) i London. Jacqueline Smith ny maritim koordinator i ITF

Siste frist for innspill til fraktefart-forhandlingene

20.08.2014 – Årets tarifforhandlinger mellom Norsk Sjømannsforbund og Fraktefartøyenes Rederiforening skal snart finne sted. Siste frist for innspill er 4. september. Siste frist for innspill til fraktefart-forhandlingene

Neste 20 >