Norsk Sjømannsforbund

Aktuelt

Enighet i årets innenriksoppgjør

24.04.2014 – Norsk Sjømannsforbund og NHO Sjøfart kom kl 18 i ettermiddag til enighet i innenriksoppgjøret. Fullstendig informasjon kommer i morgen. Enighet i årets innenriksoppgjør

Ved eventuelt brudd og seinere streik i innenriks 2014

24.04.2014 – Dersom det skulle bli brudd i dagens forhandlinger mellom NSF og NHO Sjøfart blir det mekling. Dersom meklingen ikke fører fram blir det streik. Ved eventuelt brudd og seinere streik i innenriks 2014

Fiskeri- og tariffkonferansen 6.–8. mai avlyses!

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/NB.jpg/$file/NB.jpg23.04.2014 – På grunn av lav påmelding til årets fiskeri- og tariffkonferanse 6.–8. mai på Hell i Trondheim er det besluttet at konferansen avlyses. Fiskeri- og tariffkonferansen 6.–8. mai avlyses!

Innenriksoppgjøret 2014 starter i dag

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/nsf-nho-540x540_149.png/$file/nsf-nho-540x540_149.png23.04.2014 – Kl 10.00 i dag møttes Norsk Sjømannsforbund og NHO Sjøfart for å forhandle to dager om revisjon av de såkalte innenriksoverenskomstene: Ferje- og lokalfart, passasjerskip i kystfart, buksering, Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskipene Gann og Sjøkurs. Innenriksoppgjøret 2014 starter i dag

Avløyp går fra Maskinistene til Forskerne

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/hilde_gunn_avloeyp_foto_radiograf_no_sv-hv_149x149.jpg/$file/hilde_gunn_avloeyp_foto_radiograf_no_sv-hv_149x149.jpg10.04.2014 – Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i Det norske maskinistforbund går i løpet av sommeren til stillingen som generalsekretær i Forskerforbundet, i følge en pressemelding på forskerforbundet.no. Avløyp går fra Maskinistene til Forskerne

Påminnelse om fiskeri- og tariffkonferansen 2014 er 6.–8. mai

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/symbol_149x149.jpg/$file/symbol_149x149.jpg04.04.2014 – Norsk Sjømannsforbund avholder som annonsert tidligere sin årlige fiskeri- og tariffkonferansen for fiskerimedlemmer og tillitsvalgte på Rica Hell, Trondheim 6.–8. mai. Påminnelse om fiskeri- og tariffkonferansen 2014 er 6.–8. mai

Vil du bidra til å sikre sjøfolks rettigheter?

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/ITF_logo_149x149.jpg/$file/ITF_logo_149x149.jpg01.04.2014 – Norsk Sjømannsforbund/International Transport Worker's Federation (ITF) søker Inspektør med base i Tromsø for å betjene havnene i Nord-Norge. Vil du bidra til å sikre sjøfolks rettigheter?

Informasjon fra Skatteetaten: Er du pendler?

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/skatteetaten_w149.jpg/$file/skatteetaten_w149.jpg21.03.2013 – Tips fra Skatteetaten til riktig beregning av merkostnader til kost og losji for inntektsåret 2013 for pendlere og sjøfolk. Informasjon fra Skatteetaten: Er du pendler?

Nytt kurs for tillitsvalgte i fiskeri

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/symbol_149x149.jpg/$file/symbol_149x149.jpg20.03.2014 – Vil du bli bedre kjent med din organisasjon eller tryggere i din hverdag som tillitsvalgt i fiskeflåten? Da er dette kurset for deg! Nytt kurs for tillitsvalgte i fiskeri

Neste 20 >