Norsk Sjømannsforbund

Sjømannssenteret i San Juan, Puerto Rico

Service- og velferdssenteret for cruiseflåten.

Sjømannssenteret i San Juan, Puerto Rico, er opprettet med støtte fra den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF), for å være et service- og velferdsenter for sjøfolk på cruise-skip Norsk Sjømannsforbund er part i tariffavtalene om bord på, uavhengig av fartøyets flagg eller sjøfolkenes nasjonalitet.

Besøksadresse:
Seafarers' House
Calle O'Donnel #161
Viejo San Juan
Commonwealth of Puerto Rico 00901

Det er forbundskontoret i Miami som følger den daglige driften av senteret.


Luz B. Muñiz Matos 2007
Matos, Luz B. Muñiz

E-post: luz
@seafarers-puertorico.org

Tlf: +1 (787) 722-7575
Mobil: +1 (787) 934-9005

Administrative Assistant
Ansatt 2006 som assistent ved Seafarers' House.

Tamara Sosa Pascual 2007
Pascual, Tamara Sosa

E-post: tamara
@seafarers-puertorico.org

Tlf: +1 (787) 722-7575
Mobil: +1 (787) 646-6770

Assistant General Counsel
Tilknyttet Seafarers' House som juridisk rådgiver fra 2000, for å bistå i planlegging av senteret. Bistår sjøfolk dekket av tariffavtaler Norsk Sjømannsforbund har part i med spørsmål knyttet til amerikansk lovgiving.