spacer document image 1
Forbundsleder Johnny Hansen, Norsk Sjømannsforbund.
spacer2
Enighet for sjøfolk i offshore og utenriksferjer 2018
Meklingen mellom Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund har endt i enighet om hovedoppgjøret for offshore-servicefartøy, kabelfartøy og ferjer i utenriksfart (Color Line) innen fristen ved midnatt mellom onsdag 5. og torsdag 6. desember. Rammen for offshore-service ble på 2,8 %. For ferjer i utenriksfart og for kabelfartøy ble det 3 %.

– Jeg er glad for at vi kom i mål uten noen konflikt, og jeg er fornøyd med at vi fikk et brukbart oppgjør for våre medlemmer i offshorenæringen, med den situasjon næringen er i, sa forbundsleder Johnny Hansen etter meklingen.

OPPDATERT:

Riksmeklerens møtebok for meklingen 4. og 5. desember med meklingsresultatet.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800