spacer document image 1
Det norske maskinistforbund (Dnmf)
spacer2
Styret i Maskinistforbundet anbefaler ikke sammenslåing
Styret i Det norske maskinistforbund innstiller enstemmig til landsmøtet at de ikke skal slå seg sammen med Norsk Sjøoffisersforbund eller andre forbund.

Innstillingen fra styret i Dnmf ble vedtatt onsdag. I begrunnelsen for innstillingen skriver forbundsstyret i Dnmf at de mener en sammenslåing med NSOF ikke gir mulighet for å organisere alle de medlemsgruppene Dnmf organiserer i dag, og viser til at de mener det er viktig å organisere både på sjøen og på land.

Innstillingen vil bli lagt til grunn når saken skal opp på Dnmfs landsmøte i Trondheim 17.–18. september.

– Vi tar vedtaket til orientering og slår fast at dette vanskeligjør muligheten å oppfylle Norsk Sjømannsforbunds landsmøtevedtak fra 2006, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund i en kommentar til vedtaket.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800