spacer spacer2
Skatt også på sluttvederlag ved omflagging til NIS
Regelendringen som regjeringen har innført med skatt på sluttvederlag fra 1.1.2016 gjelder også de som får sluttvederlag ved omflagging til NIS.

I følge de nye reglene som gjelder fra 1.1.2016 er altså sluttvederlag (tariffestet og ikke-tariffestet), utbetalt etter 1. januar 2016, skattepliktig som arbeidsinntekt. Skatteetaten bekrefter nå at denne regelendringen også gjelder sluttvederlag for arbeidstakere ved omregistrering til NIS.

Oppfylte arbeidstakeren før 1. januar 2016 vilkårene for å motta tariffestet sluttvederlag, er sluttvederlaget likevel skattefritt etter skatteloven § 5-15 første ledd bokstav a slik fritaksbestemmelsen lød før den ble opphevet, uavhengig av om utbetalingen skjer etter 1. januar 2016. Tilsvarende skattefritak etter bestemmelsen slik den lød før opphevelsen, gjelder når arbeidstakeren før 1. januar 2016 har avtale om utbetaling av tariffestet tilleggssluttvederlag med sin arbeidsgiver, selv om utbetalingen skjer etter 1. januar 2016.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800