spacer document image 1 spacer2
Nyvalgt forbunds- og landsstyre og kontrollkomité 2018-2022
Forbunds- og landsstyre og kontrollkomité valgt på Norsk Sjømannsforbunds 28. ordinære landsmøte i Bergen 24.-27. september 2018, for perioden 2018-2022

Ledelse (også del av forbundsstyret)

Leder Johnny Hansen

Nestleder Kurt Inge Angell

Forbundssekretær Jahn Cato Bakken (vara for leder og nestleder i forbundsstyret)

 

Forbundsstyret, Region, Fartsområde

Medlem Jørn Henning Lorentzen, nord, innenriks

Medlem Ronny Øksnes, sør-øst, utenriks

Medlem John Morten Engeseth, midt, offshore

Medlem Alf Arne Hansen, nord, fisk

Medlem Roy Arne Rimestad, vest, innenriks

1. vara (fast møtende) Erina Bryn Kjær, sør-øst, utenriks

2. vara (fast møtende) Asgeir Olsen, midt, frakt

3. vara Helge Morten Steffenakk, nord, fisk

4. vara Per Odd Pettersen, midt, offshore

5. vara Sissel Kinn Berg, nord, innenriks

6. vara Helga Kollen, vest, utenriks

7. vara Børge Antonsen, midt, innenriks

 

Landsstyret, Region, Fartsområde - Personlig Vara, Region, Fartsområde

1 Kim Lekva Velve, midt, offshore - Sveinung Erntzen, midt, offshore

2 Geir Offerdal, vest, innenriks - Ilja Vasiljevs, vest, innenriks

3 Regina Mari Aasli Paulsen, nord, innenriks - Tove Hansen, nord, innenriks

4 Krisztian Konszky, sør-øst, utenriks - Svein Ove Lauritzen, sør-øst, innenriks

5 Trond Skjærvik, midt, frakt - Frank Holmen, midt, innenriks

6 Bjørn Petter Totland, vest, offshore - Arnt Ove Lunde, vest, offshore

7 Ann-Kristin Kjexrud, sør-øst, innenriks - Ann Kristin Øvstetun, sør-øst, innenriks

8 Svein Robert Willumsen, nord, innenriks - Kjell Otto Knoph, nord, fisk

I tillegg møter de til enhver tid sittende lederne av forbundets fire regioner, med sine nestledere som varamedlemmer

 

Kontrollkomité

Leder Kaare Mathisen

Medlem Terje Hals

Medlem Anton Abrahamsen

1. vara Ove Kaland

2. vara Brita Pletten

3. vara Jørn Halsen


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800