spacer document image 1
På Sjøen – Et faglig seminar av og for kvinner
spacer2
30 000,- kr til «På Sjøen – Et faglig seminar av og for kvinner»
Forbundsstyret bevilget 30 000,- kr for å arrangere fagseminaret «På Sjøen – Et faglig seminar av og for kvinner» i Bergen igjen høsten 2019. Seminaret har ikke vært arrangert siden 2013.

Det var på forbundsstyremøtet 29. april det ble vedtatt å bevilge 30 000,- kr for å arrangere fagseminaret «På Sjøen – Et faglig seminar av og for kvinner» i Bergen høsten 2019. Seminaret var sist arrangert i 2013, og var en stor deltakersuksess. Det ble likevel ikke gjentatt med det første, så derfor vil en gruppe initiativtakere med Bergen Maritime i spissen gjerne arrangere det til høsten.

Norsk Sjømannsforbund vil se på om forbundet også kan legge et eget relatert internt arrangement før eller etter et slikt seminar.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800