spacer document image 1
– Dersom denne dommen blir stående er det ikke bare et tap for våre medlemmer i GC Rieber, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.
spacer2
Norsk Sjømannsforbund anker Rieber-dommen til Høyesterett
Sjøfolkene i GC Rieber tapte med knappest mulig margin i lagmannsretten i saken om ansettelsesforholdet. Forbundsstyret vedtok i dag, 3. september, å anke til Høyesterett.

– Dersom denne dommen blir stående er det ikke bare et tap for våre medlemmer i GC Rieber, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. – Det er også en prinsipiell sak som gjelder arbeidslivet både på sjø og land i hele landet. Derfor vil vi kjøre saken så langt vi kan!

Gulating lagmannsrett har avgjort med dissens (3-2) i favør av arbeidsgiver at sjøfolkene som var ansatt i GC Rieber Crewing, ikke var ansatt i GC Rieber Shipping (morselskapet) og at oppsigelsene var gyldige. Lagmannsrettens flertall fant heller ikke at vilkårene for virksomhetsoverdragelse var oppfylt. Dersom dommen blir stående så innebærer det at ansatte på sjøen har dårligere stillingsvern enn på land.

Forbundsstyret vedtok enstemmig på forbundsstyremøtet i dag, 3. september, å anke til Høyesterett på vegne av våre medlemmer som har mistet jobben i GC Rieber.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800