spacer document image 1
I SAMME BÅT: Asgeir Olsen (kokekyndig matros), Dag Egel Økland (skipsfører) og Kim-Arne Nilsen deltok på fjorårets konferanse. – Supert arrangement var deres dom.
spacer2
Nærskipsfartskonferansen 2019 blir i Bergen 11. og 12. mars
Nærskipsfartskonferansen er et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjonen Kystrederiene og de tre sjømannsorganisasjonene, og favner om arbeidsplasser, muligheter og framtiden for norsk skipsfart i egne farvann.

Du som sjømann i bransjen, og har tanker og meninger om den, inviteres også til å delta på konferanse, både for å lytt og for å si din mening. Norsk Sjømannsforbund dekker reise og opphold for våre medlemmer som deltar.

Hoveddelen av deltakerne er som før fra Kystrederiene, de tre maritime forbundene med ansatte, tillitsvalgte og medlemmer, og fra rederier i nærskipsfarten. I tillegg deltar folk fra Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, det blir også invitert både rikspolitikere og lokalpolitikere fra de fleste partiene.

Det vil bli adgang til dialog mellom alle parter hvor hensikten er å jobbe konstruktivt sammen om å styrke næringen og våre arbeidsplasser for fremtiden. Dag to vil ha fokus på fremtiden, teknologi utvikling og felles utfordringer.

I år vil Nærskipsfartskonferansen ha fokus på fortsatt å ha bred deltakelse både foran og bak podiet. Dette er et viktig segment med stort utviklingspotensial for fremtiden. De mener også de tre sjømannsorganisasjonene, så toppledelsen i de tre forbundene har prioritert å delta. De vil være innledninger fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden om hvilke områder vi mener er viktigst, samtidig som vi har et stort ønske om bred deltakelse fra medlemmer, slik at de kan informere oss om hvordan ting står til i det virkelige liv.

Konferansen starter til lunsj mandag 11. mars og holder på til utpå ettermiddagen 12. mars, og finner sted på Clarion Hotel Admiral i Bergen.

Nærmere program kommer senere.

Påmelding gjøres på epost til Norsk Sjømannsforbunds saksbehandler Bjørn Erik Kristoffersen på bekr@sjomannsforbundet.no. Påmeldingen er åpen så lenge det er plass, så ikke vent for lenge.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800