spacer document image 1 spacer2
Sjømannspensjon likt med alderspensjon
Pensjonstrygden for Sjømenn (PTS) melder at i forbindelse med innføringen av ny folketrygd fra 1. januar i år kan man nå få både sjømannspensjon og alderspensjon samtidig fra fylte 62 år.

De nye reglene er innført som en midlertidig ordning for å tilpasse sjømannspensjonen til den nye alderpensjonen, mens man venter på en fullstendig gjennomgang av alle tidligpensjonsordninger i forhold til ny folketrygd.

Utbetalingen av sjømannspensjonen skal ikke bli samordnet med alderspensjonen. Fullstendig informasjon finner du på PTS' nettsider.


© 2017 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800 - Telefaks 22336618