spacer spacer2
Fagligpolitisk handlingsprogram for Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjømannsforbunds fagligpolitiske handlingsprogram er vedtatt på Norsk Sjømannsforbunds 28. ordinære landsmøte i Bergen, 24.–27. september 2018.

Programmet har to hoveddeler, en generell skipsfartspolitisk del og en fiskerifaglig del:

Skipsfartspolitisk handlingsprogram
Fiskeripolitisk handlingsprogram


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800