spacer spacer2
Til støtte for sjøfolk i over hundre år
Norsk Sjømannsforbund er fremdeles det ledende fagforbundet for norske sjøfolk, selv om det flere ganger har holdt hardt gjennom over hundre år.

Norsk Sjømannsforbund ble stiftet 25. september 1910 under navnet Norsk Matros- og Fyrbøter-Union og har i dag tariffavtaler for dekk-, maskin- og cateringansatte i innenriks og utenriks fart, for radiooffiserer, elektrikere, stuerter/forpleiningssjefer og for havfiskeflåten.

Både etter den store sjømannsstreiken i 1921 og etter utflaggingsbølgen på 1980-talet og opprettelsen av Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) 1987, var forbundet langt nede, men klarte å opprettholde en organisasjon som har hatt styrke nok til å være en trygghet for norske sjøfolk. 

Forbundet er alene eller sammen med norske eller utenlandske sjømannsorganisasjoner forhandlingpart i en rekke internasjonale tariffavtaler for flere tusen norske og utenlandske sjøfolk på skip i NIS og på skip under bekvemmelighetsflagg.

Forbundet har som målsetting å fortsette å arbeide for trygge lønns- og arbeidsforhold for alle grupper sjøfolk og fiskere, både hjemme og ute, langt inn i et nytt årtusen.

Norsk Sjømannsforbund har de siste ti årene hatt et stabilt medlemstall med en ørlite økning over tid, og 1. november 2015 var medlemstallet om lag 10 800, hvorav over 7100 var yrkesaktive medlemmer. Så vidt over 18 % av medlemmene er kvinner.


© 2018 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800 - Telefaks 22336618