spacer document image 1 document image 2 spacer2
Tariffkonferansen for fiskeri 4.–5. februar
Tariffkonferansen for fiskerioverenskomsten mellom Norsk Sjømannsforbund og Fiskebåtredernes Forbund er fastsatt til 4.–5. februar. Alle forbundets tillitsvalgte i fiskeflåten er invitert til å delta.

Konferansen vil foregå om bord i Hurtigruta «Kong Harald» mellom Trondheim og Bodø i perioden 4.–5. februar 2008.

Innspill til forhandlingene fra medlemmene kan sendes forbundet på e-post firmapost@sjomannsforbundet.no eller til Norsk Sjømannsforbund, Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO. Oppgi tydelig at det gjelder tariffkrav for fiskerioverenskomsten.


© 2017 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800 - Telefaks 22336618