spacer document image 1 spacer2
Rieber-anken slapp ikke inn i Høyesterett
Anken over Gulating lagmannsretts dom i Rieber-saken ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg i dag.

Det betyr at den rettslige prosessen er over, drøyt 3 år etter at 66 norske sjøfolk ble sagt opp i GC Rieber Shipping.

Vi tar avgjørelsen til etterretning, og er på vegne av medlemmene skuffet over avgjørelsen.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800