spacer document image 1 spacer2
Pressemelding: Den viktigste utredningen for norske sjøfolk etter årtusenskiftet
Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO går sammen om å engasjere en rekke akademikere ved Nordisk Institutt for sjørett (ved UiO) og Menon til å foreta en utredning av muligheten til å stille krav om norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann og på sokkelen.

I forrige uke ble det klart at advokatfirmaet Wikborg Rein fikk i oppdrag å utrede muligheten av å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

 

Et tungt akademisk miljøet ved Nordisk Institutt for sjørett (UiO) og Menon leverte et tilbud om å foreta utredning til Nærings- og fiskeridepartementet, men ble avvist på grunn av formaliafeil i tilbudet. For Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO er det viktig å få en bredest mulig utredning av dette viktige spørsmålet for norske sjøfolk. Derfor har vi tilbudt UiO og Menon å utføre oppdraget parallelt med Wikborg Rein med samme mandat og tidsfrist. Alle berørte parter vil få anledning til å gi innspill på samme måte som til Wikborg Rein.

 

For ytterligere informasjon:
Forbundsleder Johnny Hansen, Norsk Sjømannsforbund, 91185577
Adm. direktør, sjøkaptein Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund, 91616994
Nestleder Peggy Hessen Følsvik, LO, 48075807
Advokat Terje Hernes Pettersen, Norsk Sjømannsforbund, 90623866


© 2018 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800 - Telefaks 22336618