For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Vis undermeny

Region Nord: Regionårsmøte

10.04.2019

Sted: Scandic Havet i Bodø

Årsmøte Region Nord, kl 12.00

Det blir avholdt årsmøte i Norsk Sjømannsforbund Region Nord onsdag 10. april 2019 klokken 12:00, på Scandic Havet i Bodø

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Norsk Sjømannsforbund. Det er kun medlemmer med bostedsadresse i Region Nord som har
forslag- og stemmerett ved årsmøtet.

Dagsorden
1. Åpning
2. Konstituering
3. Godkjenning av dagsorden.
4. Regionens beretning for 2018
5. Regionens regnskap for 2018
6. Innkomne forslag
7. Regionens budsjett for 2019
8. Valg
9. Avslutning

Innkomne forslag til dagsordens punkt 6 må være servicekontoret i Tromsø i hende senest 1. april 2019. Reise eller overnatting i forbindelse med årsmøtet dekkes ikke.

Regionens årsmøtelunsj klokken 13:30 er åpen for alle møtedeltakere.

Region Nord
Norsk Sjømannsforbund

 

I tillegg ønsker vi å formidle følgende på vegne av regionens valgkomité:

Kjære medlem!

I forbindelse med årsmøte i Norsk Sjømannsforbund Region Nord den 10. april 2019 klokken 12:00, på Scandic Havet i Bodø skal det avholdes velges inn representanter til forskjellige verv i regionen.
I den forbindelse ønsker valgkomiteen  forslag til kandidater til nytt arbeidsutvalg med vara, ungdomsrepresentant og valgkomite. 

Følgende verv skal velges inn:

Arbeidsutvalg:
Leder
Nestleder
Sekretær
1.vara
2.vara
3.vara

Ungdomsrepresentant med vara

Valgkomite:
Leder
1.medlem
2.medlem
1.vara
2.vara

Det er fint om de som forelsås til vervene blir spurt om de ønsker å stille til valg på forhånd, samt at du begrunner ditt forslag. Det er viktig å få frem hvilket verv personen foreslås til.

Alle forslag sendes til  tromso@sjomannsforbundet.no innen 20 mars 2018, med navn på personen, begrunnelse for hvorfor du foreslår følgende, og hvilke verv vedkommende stiller til valg på. 
Fint om alle personer som foreslås er forespurt på forhånd.

Mvh Valgkomiteen Region Nord

Skummende hav

[Tilbake]