For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Protokollen fra innenriksoppgjøret 2014

25.04.2014

Norsk Sjømannsforbund og NHO Sjøfart er enige om et forslag til revisjon av innenriksoverenskomstene med på nivå med frontfagene. Forslaget sendes ut på uravstemning.

Noen hovedpunkter er:

  • Lønnstillegget blir som frontfagene med 75 øre per time for minstelønnssatsene. Lasteskip, som er normallønnsorverenskomst uten forhandlinger om lokale tillegg kommer 1 krone og 25 øre i timen i tillegg til de 75 ørene de andre får. (Med andre ord 2 kroner timen.)
  • Kveldstillegget for innenriksferjene starter klokka 18 istedenfor klokka 19. Dette utgjør rundt 250 kroner per måned. Billettørtillegget øker også fra 300 til 500 kroner. Maskinpassertillegget økes fra 700 kroner til 900 kroner.
  • På Hurtigruten er noen stillinger justert ekstra, for å rette opp skjevheter som har oppstått over tid.
  • I tillegg kommer lokale tillegg der det er lokal forhandlingsrett.

Forslag skal ut på uravstemning blant forbundets medlemmer dekket av overenskomstene. Forbundets svarfrist til NHO Sjøfart er satt til mandag 19. mai, så fristen for å stemme blir trolig torsdag eller fredag føre. Nærmere informasjon om dette kommer så snart det er klart.

[Tilbake]