spacer document image 1 spacer2
Innenriksoppgjøret 2014 starter i dag
Kl 10.00 i dag møttes Norsk Sjømannsforbund og NHO Sjøfart for å forhandle to dager om revisjon av de såkalte innenriksoverenskomstene: Ferje- og lokalfart, passasjerskip i kystfart, buksering, Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskipene Gann og Sjøkurs.

Forhandlingene går som vanlig i NHOs lokaler på Majorstua.

Som vanlig ønsker forhandlingsutvalget av forhandlingstaktiske hensyn heller ikke denne gang å publisere noen prioritering av kravene.

Målet er å være ferdig med forhandlingene senest i løpet av torsdag. Følg med på nettsidene for informasjon.

Dersom det ikke skulle bli enighet og forhandlingene brytes, vil oppgjøret automatisk sendes Riksemekleren, og trolig komme opp i løpet av midten av mai.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800