spacer spacer2
Pause i fiskeriforhandlingene
Da forhandlingsutvalget til Norsk Sjømannsforbund blankt avviste kravets størrelse ba Fiskebåt om pause, uten at noen av våre krav ble kommentert av motparten.

Norsk Sjømannsforbund og Fiskebåt møttes i dag på Maritimt Hus i Oslo for revisjon av tariffavtalen for fiskeri. Ett av de mange motkravene fra Fiskebåt var en fortsatt linær økning av strukturtrekkbestemmelsen for å tilpasse tariffavtalen for fremtidig forventet kvotetak innenfor hvitfisksektoren.

Da forhandlingsutvalget til Norsk Sjømannsforbund blankt avviste kravets størrelse ba Fiskebåt om pause, uten at noen av våre krav ble kommentert av motparten. 

-Vi har akseptert en pause, hvor lenge den vil vare vet vi enda ikke. Vi prolongerer tariffavtalen og avventer initiativ fra motparten, sier en opprørt Områdeansvarlig for fiskeri, Ann Jorun Olsen. 


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800