spacer document image 1
Hege-Merethe Bengtsson tiltrer som generalsekretær i Det norske maskinistforbund fra 1. august. (Foto: Dnmf.)
spacer2
Hege-Merethe Bengtsson (48) ny generalsekretær i Maskinistforbundet
Hege-Merethe Bengtsson tar over som generalsekretær i Det norske maskinistforbund (Dnmf) når Hilde Gunn Avløyp fratrer stillingen 1. august. Bengtsson er i dag assisterende generalsekretær samme sted.

Bengtsson er utdannet jurist og advokat. De fire siste årene har hun vært advokat og forhandlingssjef i Dnmf. Hun har arbeidet i over 20 år med arbeidslivssaker, båe i fagforeninger og en kort tid hos KIFF (nåværende NHO Mat og Bio), og har blant annet vært generalsekretær i Jordmorforbundet og en kort periode vært konstituert som generalsekretær i Den norske kirkes presteforening.

Samtidig med at Bengtsson tiltrer som generalsekretær starter Dnmf med frikjøp i 50 % av forbundeleder Bjørn Andreassen. Andreassen vil få kontor ved Dnmfs hovedkontor i Oslo. Frikjøp av tillitsvalgte i forbundsstyret er nytt i Dnmf, til forskjell fra Norsk Sjømannsforbund, der forbundsleder har arbeidet full tid som daglig leder av forbundet siden forbundet ble etablert for over hundre år siden. Forholdet og arbeidsdelingen mellom forbundsleder og generalsekretær i Dnmf vil imidlertid være uendret, opplyser Maskinistforbundet på sine nettsider.


© 2018 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800 - Telefaks 22336618