Aktiviteter

Region Sør-Øst - Regionårsmøte 2023

Dato

29. Mars 2023

Klokkeslett

11:30

Sted

Maritimt Hus, Rosenkrantz' gate 15-17, Oslo

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Norsk Sjømannsforbund. Det er kun medlemmer med bostedsadresse i den enkelte region som har forslag- og stemmerett ved årsmøtet.

Dagsorden

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Regionens beretning for 2022
 5. Regionens regnskap for 2022
 6. Innkomne forslag
 7. Regionens budsjett for 2023
 8. Kunngjøring av valgresultat
 9. Avslutning

Frist for innsending av forslag til dagsorden punkt 8 er 19. mars 2023

Med vennlig hilsen
Arbeidsutvalget i Region Sør-Øst

Kommende møter og aktiviteter

 • Region Sør-Øst - Regionkonferanse 2023

  Den årlige regionkonferansen i Region Sør-Øst holdes som vanlig i forkant av regionårsmøtet, so... Les mer

 • Region Sør-Øst - Regionårsmøte 2023

  Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Norsk Sjømannsforbund. Det er kun medlemmer med bosteds... Les mer

 • Region Midt - Regionkonferanse 2023

  Den årlige regionkonferansen i Region Midt holdes som vanlig i forkant av regionårsmøtet, som fin... Les mer

 • Region Midt - Regionårsmøte 2023

  Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Norsk Sjømannsforbund. Det er kun medlemmer med bosteds... Les mer

Flere aktiviteter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers