Aktuelt

Siste nytt

 • Utsendt faktura for medlemmer med nedsatt kontingent på grunn av permittering

  27.05.2020 Les mer

 • Faktura for medlemmer med nedsatt kontingent

  07.05.2020 Les mer

 • Covid-19: Hvordan forholde seg når man har blitt permittert

  03.04.2020 Les mer

 • Ungdomskonferansen er avlyst!

  01.04.2020 Les mer

 • Covid-19: Er du blitt permittert eller arbeidsledig? Forskudd på dagpenger

  30.03.2020 Les mer

Flere nyheter
Johnny Hansen 01 2016
Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Revidert nasjonalbudsjett 2019: Mindre penger til å flytte transport over på sjø

I revidert nasjonalbudsjett trekker regjeringen penger som skulle finansiert flytting av transport fra vei til sjø, men gir mer til utdanning og til sysselsetting på skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

I revidert statsbudsjett som ble lagt fram i dag, foreslår regjeringen kutt for i år i ordningen for nysatsinger som kan bidra til å overføre gods fra vei til sjø. I fjor ble det bevilget rundt 70 millioner kroner til tre rederier.

Begrunnelsen for kuttet er utsatt oppstart av enkelte prosjekter som er blitt tildelt støtte, noe som har medført at det blir lavere utbetalinger via ordningen i 2019 enn tidligere forutsatt. Dermed skal hele 77,4 mill. kr omdisponeres, til tross for at det totale søkebeløpet på ordningen var 369 mill. kr Bare knapt halvparten av de omdisponerte midlene skal brukes på alternative investeringer i sjøfart. Resten går til riksvegutbygging.

– Denne ordningen fungerer ikke etter intensjonen. Med en søkning på 369 mill. kroner og nesten ingen utbetaling, så er det mange gode godsoverføringsprosjekter langs kysten som mangler finansiering.  Hvis regjeringen ønsker å nå målene om godsoverføring, så må denne ordningen justeres slik at den treffer de gode prosjektene, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Ordningen er også kritisert fordi den har bidratt til finansiering av prosjekter der det brukes bekvemmelighetsflagg og sjøfolk på utenlandske lønns- og arbeidsvilkår.

– Det er uakseptabelt at en statlig støtteordning bidrar til å undergrave norske lønns- og arbeidsvilkår. Ordningen må forutsette norske lønns- og arbeidsvilkår, slik at ikke statlige bevilgninger bidrar til at norske arbeidsplasser på land erstattes av utenlandske arbeidsplasser til sjøs, sier Hansen.

I omdisponeringen av de ubrukte midlene går halvparten til tiltak på sjøsiden og halvparten til veiinvesteringer.

– Regjeringens forslag om overføring fra sjø til vei gir feil signal. Midlene som ikke brukes må i det minste bidra til å styrke sjøtransporten. Dette må Stortinget ordne opp i, avslutter Hansen.

Andre maritime endringer i budsjettet

Regjeringen lover 15 mill. kr til digitalisering i maritim utdanning. Det er forhåpentligvis et godt skritt fram mot en større satsing på feltet framover.

Regjeringen øker også potten til refusjon for sysselsetting av nordmenn på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) med 36,7 mill. kr. Dette speiler aktivitetsøkningen i flåten, særlig oppgangen i konstruksjonsskip.

Siste nytt

 • Utsendt faktura for medlemmer med nedsatt kontingent på grunn av permittering

  27.05.2020 Les mer

 • Faktura for medlemmer med nedsatt kontingent

  07.05.2020 Les mer

 • Covid-19: Hvordan forholde seg når man har blitt permittert

  03.04.2020 Les mer

 • Ungdomskonferansen er avlyst!

  01.04.2020 Les mer

 • Covid-19: Er du blitt permittert eller arbeidsledig? Forskudd på dagpenger

  30.03.2020 Les mer

Flere nyheter
LO Favør LabourStart Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF HELP ITF Seafarers