Link

Siste nytt

 • Sommertid på telefonen i juli

  01.07.2022 Les mer

 • Enighet i hovedoppgjøret for NOR- registrerte passasjerskip i norsk kystfart (Hurtigruten og Havila Kystruten)

  09.06.2022 Les mer

 • Ledig stilling: Inspektør/Rådgiver

  31.05.2022 Les mer

 • Norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel!

  29.05.2022 Les mer

 • Tok opp igjen landlovsnekt og kompensasjon med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

Flere nyheter

Informasjon til medlemmer om innenriksoppgjøret 2022 - uravstemningsinfor

Kort informasjon til grunnlag for uravstemning.

Følgende avtaler er omfattet:

 • Ferge og lokalfart (innenriks ferger og hurtigbåter)
 • Passasjerskip i kystfart (ingen fartøyer pr nå)
 • Bukseringsfartøyer
 • Redningsselskapet
 • Lasteskip i Kystfart (1 skip) Her er oppgjøret ferdig – kr 8,50 på grunnhyresatser
 • Skoleskip

Om oppgjøret

Den protokollen som er skrevet nå, er for den første delen av oppgjøret 2022. I tillegg skal det forhandles om lokale lønnstillegg i det enkelte rederi. Hva som kan bli resultatet i lokale forhandlinger vet vi ikke. Vi kan bare anta fra 1 – 2 % på lokal grunnhyre.

Grunnen til at forhandlingsutvalget mener det skal stemmes ja ved uravstemningen er at det som ble fremforhandlet er over frontfagsmodellen på 3,7 %. Totalen i dette oppgjøret er 4,77 %.

Eksempel

Lønnstillegget er på kr 4,57 pr time hvis du har en grunnhyre under kr 31 670,-. Det blir et tillegg på grunnhyra på kr 742,-. Er grunnhyren høyere enn 31 670 er tillegget på 2,37 %.

Har man i dag en grunnhyre på 33 000 i sitt rederi vil ny grunnhyre være 33 782. I tillegg vil de lokale forhandlingene øke grunnhyren ytterligere. Med 1,5% i lokalt tillegg vil den samme grunnhyren bli kr 34 277,-.  Husk at alle tillegg legges på grunnhyren og alle tillegg blir regnet ut fra grunnhyresatsene.

 

Hva skjer videre?

Protokoll, vedtekter (§15 Uravstemning) og gangen i tariffoppgjøret kan leses her:

https://www.sjomannsforbundet.no/no/nsf/nyheter/innenriksoppgjoeret-2022-til-uravstemming

https://www.sjomannsforbundet.no/no/nsf/om/vedtekter

Siste nytt

 • Sommertid på telefonen i juli

  01.07.2022 Les mer

 • Enighet i hovedoppgjøret for NOR- registrerte passasjerskip i norsk kystfart (Hurtigruten og Havila Kystruten)

  09.06.2022 Les mer

 • Ledig stilling: Inspektør/Rådgiver

  31.05.2022 Les mer

 • Norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel!

  29.05.2022 Les mer

 • Tok opp igjen landlovsnekt og kompensasjon med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers