For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1930  > 1933 1933

1933

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1933-03r-053.jpg/$file/1933-03r-053.jpg

Til Stortinget

Restaurasjonsforbundets blad - Utgave: 03 Mars

Ifølge pgr. 85 i Sjødygtighetsloven er kun de sjømænd, som her i landet mønstrer til uteneuropæisk fart, pligtig til at forevise attest fra eksaminert læge for at de ikke lider av nogen ondartet smitsom sygdom, derunder indbefattet tuberkulose.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1933-05r-102.jpg/$file/1933-05r-102.jpg

Omkring sammenslutningen

Restaurasjonsforbundets blad - Utgave: 05 Mai

At det arbeides under høitrykk for å komme inn i Landsorganisasjonen er jo bra i og for sig, men å slå sammen Norsk Stuert- og Kokk-Forbund og Norsk Matros- og Fyrbøter-Union til ett forbund tror jeg er et overilet grep.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1933-08r-176.jpg/$file/1933-08r-176.jpg

Organet I.T.F. forsvinner.

Restaurasjonsforbundets blad - Utgave: 08 August

Internasjonal Transportarbeiderforbunds bulletin som utkom månedling på svensk, tysk, engelsk, fransk og spansk i Amsterdam vil man nu komme til å savne fremover.