For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1940  > 1940 1940

1940

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1940-x1-008&009.jpg/$file/1940-x1-008&009.jpg

Vaart forbunds virksomhet

Ekstranummer - Utgave: 1 Desember

Vil det være umulig aa holde Norge utenfor krigen? I fall vi blev hvirvlet inn i malstrømmen paa hvilken side kom vi til aa delta? Det var de spørsmaal som alle stille si gi mars og i de første aprildager iaar. Vi blev som nasjon stadig gjenstand for overgrep og krenkelser snart fra den ene og snart fra den annen part. Værst var tyskernes skjendige overfall paa vaare sjøfolk og handelsflaate. Det var ikke nok at de uten varsel senket skib paa vei til Norge med livsfornødenheter, men de skjøt paa livbaatene som forsøkte aa komme sig til nærmeste havn. Ja, de endog skjøt paa folkene naar de kavet for livet for aa komme sig paa flaatene.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1940-x5-017.jpg/$file/1940-x5-017.jpg

Nazisitisk «prosess» mot norske skibsredere

Ekstranummer - Utgave: 5 Desember

Ifølge meddelelser gjennem svenske aviser akter nazistene i Norge aa begynne en «høiforrederiprosess» mot ledelsen av Norges Rederforbund. Disse menn som idag for en stor dels vedkommende arbeider utenfor det okkuperte Norges grenser til beste for Norges sak, blir nu beskyldt for i samforstaaelse med regjeringen i 1939 aa ha inngaatt en «hemmelig overenskomst» med Vestmaktene om at handelsflaaten skulde gaa i britisk tjeneste.