For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1940  > 1943 1943

1943

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1943-04-023.jpg/$file/1943-04-023.jpg

Tillegg til forskrifter om ekstraordninære redningsredskaper, etc. på skip i krigsfarvann av 30 september, 1942

Medlemsbladet - Utgave: 04 April

Med hjemmel i Kgl. resolusjon av 18. september 1942 bestemmer Handelsdepartementet at fra 1. juli 1943 skal avsnitt III «Generelle bestemmelser» i forskrifter om ekstraordinære etc. på skip i krigsfarvann av 30. september 1942, punkt 14 lyde således: ...