For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1950  > 1950 1950

1950

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1950-08-311.jpg/$file/1950-08-311.jpg

Overenskomst

Medlemsbladet - Utgave: 08 August

mellom Skibsfartens Arbeidsgiverforening
på den ene side og
Norsk Skibsførerforbund, Det norske maskinistforbund,
Norsk Styrmandsforening og Norsk Sjømannsforbund
på den annen side
angående
krigsrisikotillegg for fart i Det fjerne Østen.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1950-09-362.jpg/$file/1950-09-362.jpg

Forbundets juridiske konsulent,

Medlemsbladet - Utgave: 09 September

overrettssakfører Alf Nordhus, er født 1919. Han tok eksamen artium i 1939 og juridisk embedseksamen i 1943. ...