For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1960  > 1963 1963

1963

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1963-03-067.jpg/$file/1963-03-067.jpg

Sjømennenes Hus i Tønsberg i bruk

Medlemsbladet - Utgave: 03 Mars

Sjømennenes Hus i Nedre Langgate 19 i Tønsberg er tatt i bruk. [...]

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1963-04-116.jpg/$file/1963-04-116.jpg

En rasjonalisering må ta omsyn til sikkerheten og gi sjøfolkene andel i det økonomiske utbytte

Medlemsbladet - Utgave: 04 April

På nyåret la Oslo avdeling opp en plan for møtevirksomheten i første halvår i år, med sikte på å holde minst ett møte i måneden.
Det første møtet var lagt opp som et kontaktmøte, der alle skipstillitsmenn, gruppestyrer, tillitsmannsutvalg ombord og andre interesserte medlemmer var innbudt. Det ble holdt 24. januar, og var godt besøkt. Forbundets fremste tillitsmenn var også til stede sammen med o.r.sakfører Kvamme.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1963-06-194.jpg/$file/1963-06-194.jpg

Lytteplan for radiopressa i Middelhavet og Vest-Afrika

Medlemsbladet - Utgave: 06 Juni

Dat det er kommet endel klager for QRM på PX kl 1700 gmt i Middelhavet, og 0900 gmt fra Vest-Afrika, har vi spurt fullmektig Tøgard i telegrafstyret om grunnen. ...

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1963-07-216.jpg/$file/1963-07-216.jpg

Slik må det ikke gjøres

Medlemsbladet - Utgave: 07 Juli

Mai-nummeret av Medlemsbladet brakte et forsidebilde med motiv fra lossing eller lasting av et utenriksgående skip.
Dessverre må en si at motivet i dette tilfelle ikke var godt valgt, idet det forekommer to grove brudd på de vanlige bestemmelser som skal iakttas under lossing og lasting.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1963-07-229.jpg/$file/1963-07-229.jpg

Innlegg fra medlemmene

Medlemsbladet - Utgave: 07 Juli

Jeg takker for redaktørens svar til mitt innlegg i Medlemsbladet under overskriften «Et medlems mening om kineserforhyring».
...

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1963-09-298.jpg/$file/1963-09-298.jpg

LO-skolen for kvinner i januar-februar 1964

Medlemsbladet - Utgave: 09 September

Neste LO-skolekurs for kvinner skal holdes på Sørmarka 12. januar-8.februar 1964. Kurset er beregnet på kvinner som er interessert i faglig arbeid med tillisverv i fagforeninger og på arbeidsplasser.