For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1960  > 1966 1966

1966

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1966-05-163.jpg/$file/1966-05-163.jpg

Vellykte inngrep fra sjømannsorganisasjoner mot tre skip under bekvemmelighetsflagg

Medlemsbladet - Utgave: 05 Mai

Vi har fått meldinger om 3 heldige inngrep mot skip under bekvemmelighetsflagg til fordel for besetningene, takket være I.T.F. eller de respektive sjømannsorganisasjoner.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1966-06-194.jpg/$file/1966-06-194.jpg

Ti sjømenn robbet i Svartehavs-havn

Medlemsbladet - Utgave: 06 Juni

Etter mange døgn i sjøen er en tur i land en av de største gleder en sjømann har. Da slapper han av sammen med andre mennesker, og føler livet er noe mer enn det daglige og ensformige livet om bord.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1966-09-270.jpg/$file/1966-09-270.jpg

Ny hvalfangstavtale vil gi 10-12 % mer

Medlemsbladet - Utgave: 09 September

Etter brudd i forhandlingene mellom Sjømannsforbundet og Hvalfangstens Arbeidsgiverforening, ble det meklet i Sandefjord under ledelse av Riksmeklingsmannen, som etter to dager kunne sette fram forslag til ny overenskomst for flytende kokerier og hvalbåter.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1966-09-272.jpg/$file/1966-09-272.jpg

Kvinners problemer i arbeid og samfunn

Medlemsbladet - Utgave: 09 September

Lørdag 11. juni dro 27 yrkeskvinner fra Oslo til Herning folkehøjskole på Jylland, der Danmarks LO var vertskap for Nordisk studieuke for fagforeningskvinner.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1966-10-295.jpg/$file/1966-10-295.jpg

Hauge og Sønsteby ble æresmedlemmer

Medlemsbladet - Utgave: 10 Oktober

Da den nyvalgte formann, Olaf Karling, ved landsmøtetets avslutning tok ordet og takket for tilliten, meddelte han at landsstyret innstilte overfor landsmøtet på at den avgående formann, Gunvald Hauge, den avgående hovedkasserer, Thor Sønsteby, og landsorganisasjonens tidligere formann, Konrad Nordahl, ble utnevnt til æresmedlemmer av Norsk Sjømannsforbund. Videre innstilte [...]