For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1970  > 1973 1973

1973

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1973-04-104.jpg/$file/1973-04-104.jpg

Omlegging av sykelønnsordningen?

Medlemsbladet - Utgave: 04 April

Det heter i anførsel til meglingsprotokollen for tariffrevisjonen for avtalen i innenriksfart 1972 at «partene nedsetter snarest en komité som nærmere skal vurdere omlegging av sykelønnsordningen, og ... » ...