For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1980  > 1985 1985

1985

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1985-01-014.jpg/$file/1985-01-014.jpg

Avvis hetsen mot norsk selfangst

Medlemsbladet - Utgave: 01 Januar

Sjømannsforbundets avdelinger i Tromsø og Ålesund går i et forslag til LO-kongressen inn for at LO må arbeide for at myndighetene tilrettelegger forholdene slik at selfangsten fortsatt er en del av norsk fiskerinæring og at fangst på tradisjonelle felt skal holde fram. Forbundsstyret har ikke anbefalt forslaget.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1985-05-143.jpg/$file/1985-05-143.jpg

Følgene av utflagging:
Tap av arbeidsplasser innrømmes av rederne

Medlemsbladet - Utgave: 05 Mai

Norges Rederiforbund/Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer innrømmer nå for første gang at utflaggingen medfører et tap av arbeidsplasser for norsk skipsfart. I et brev til Arbeidsdirektoratet går det fram at det i åra fra og med 1981 til og med 1984 er gått tapt 5 500 arbeidsplasser for norske sjøfolk. I tillegg kommer arbeidsplasser på skip som aldri har vært under norsk flagg, men som er norskeide. Dette gjelder både nye skip og gamle skip som norske redere eier ute. Legger en samme regnestykke til grunn som for de øvrige, har disse skipene omkring 6 600 arbeidsplasser.