For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1930 1930

1930

28.10.2009

Samling og konsolidering - men mørke skyer fra Tyskland

Like etter at Stuert og Kokk-Forbundet ble landsomfattende under navnet Norsk Restaurasjonsforbund tok forbundet kontakt med LO med forespørsel om å bli ett LO-forbund. Men LO hadde kongressvedtak som gikk på å ha ett forbund for hver industri, og LO hadde allerede Norsk Matros og Fyrbøter-Union. Vegen inn i LO gikk derfor gjennom sammenslutning med Norsk Matros- og Fyrbøter-Union.

Da sammenslåingsforhandlingene var over stemte rundt 85 prosent av medlemmene i det som fra 1932 het Stuert- og Kokk-Forbundet for sammenslåing. Navnet Norsk Sjømannsforbund hadde nå vært ledig i rundt 15 år. Derfor skiftet Norsk Matros- og Fyrbøter-Union navnet til Norsk Sjømannsforbund da sjørestaurasjonen kom inn i forbundet 1. november 1933.

På bakgrunn av en rekke arbeidskonflikter i havfiskeflåten der medlemmer i Norsk Sjømannsforbund var involvert, begynte forbundet å verve aktivt blant havfiskere. På slutten av året fikk forbundet endelig en tariffavtale for havfiskeflåten. Sammen med konfliktene hjalp tariffavtalen til å gjøre medlemskapet interessant for havfiskere.

Det hadde tidligere vært gjort forsøk med et Norsk Fangst- og Fiskeforbund. Det ble stiftet i januar 1919 og stod tilsluttet LO, men det falt fra hverandre allerede i 1922. Fangst- og Fiskeforbundet fikk også nesten bare medlemmer langs Mørekysten og ble aldri et reelt landsomfattende forbund. Dette forbundet hadde bare litt over 1000 medlemmer på det meste. Norsk Sjømannsforbund derimot fikk allerede første året 2000 medlemmer tilknyttet havfisket.

Alt høsten 1933 hadde noen lokale agitatorer fra Sandefjord blitt med hvalfangsekspedisjonene for å verve medlemmer til Norsk Sjømannsforbund. De vervet nesten 600 nye medlemmer før de kom hjem våren 1934. I et samarbeid mellom LOs lokale organisasjon, det som den tiden het Samorg., plasserte Norsk Sjømannsforbund agitasjonsgrupper om bord i alle hvalfangstfartøy fra Vestfold.

Da hvalfangstsesongen var over i mai 1935 hadde Norsk Sjømannsforbund fått 4000 medlemmer med tilknytning til hvalfangsten.

Mot slutten av tiåret var det sjøfolk og shipping som for alvor merket hva som hendte i Tyskland etter Hitlers maktovertakelse. Sjøfolk var i land, og mange ble skremt av det de så. Organisasjonene - som Norsk Sjømannsforbund - hadde internasjonale kontakter, og merket seg snart hva som skjedde med sine tyske kontakter.
 

Vi har dessverre ikke noen eksemplarer av eventuelle blader fra denne perioden.

[Tilbake]