For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1920 1920

1920

09.12.2009

Sjørestaurasjonen gjør mange forsøk på å samle seg.

Vi har dessverre ikke noen eksemplarer av blader fra første del av denne perioden. Vi har bare restaurasjonsorganisasjonenes blader fra 1925 og blader fra Matros- og Fyrbøter-Unionen fra 1929.

Norsk Stuert- og Kok-Forening ble stiftet alt i 1924. Norsk Stuert- og Kok-Forening var ikke landsomfattende da det ble stiftet i 1924. Stuert- og Kok-Foreningen var heller ikke det første forsøket på å få organisert sjørestaurasjonen. Allerede i 1902 ble Bergens Stuertforening dannet. Denne foreningen var med på to tidligere forsøk på å danne et landsomfattende forbund før den som del av Norsk Restaurasjonsforbund gikk sammen med Norsk Stuert- og Kok-Forening 1. januar 1929.

I forbindelse med at Bergen Stuertforening og to andre bergenske foreninger for sjørestaurasjon nå stod samlet i forbundet ble tyngdepunktet flyttet til Bergen. Dermed fikk også Norsk Restaurasjonsforbund hovedsete i Bergen fra 1929 og kan også regnes som landsomfattende fra da av. Navnet  Norsk Stuert- og Kokk-Forbund fikk organisasjonen ført endelig vedtatt i 1932.

Det var ikke bare i organiseringen av sjøfolk det var mye som skjedde. Det er også en periode med skarpe fronter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.

[Tilbake]