For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1940 1940

1940

09.12.2009

Den Andre Verdenskrigen - innsats, innsats og innsats

De eneste som ikke var overrasket over krigen var trolig de som drev med skipsfart, enten om bord, som sjøfolk, eller i land, på eiersiden.

Best forberedt var trolig Norsk Sjømannsforbund, som alt hadde startet arbeidet med å etablere et mulig eksil-hovedkontor ved avdelingskontoret i London et par måneder før okkupasjonen, og i løpet av mars hadde direktivene gått ut til utenlandsavdelingene om hva de skulle gjøre om krigen gjorde at Oslo ikke lengre var i stand til å lede forbundet.

Under krigen var det ikke bare krigshandlingene som opptok sjøfolk og, ikke minst, forbundet. Det var også en propagandakamp om sjøfolkenes krigsmoral og forståelse av sin situasjon.

Etter krigen var både sjømannsstanden og flåten sørgelig redusert. Mange var de som var torpedert, eller på andre måter blitt slått ut av krigshandlinger. Men når freden kom var behovet for skipsfart større enn noen gang. Varer skulle fraktes for gjenoppbyggingen av hele Europa. Det norske arbeidsmarkedet ble praktisk talt støvsugd for å skaffe avløsere, med de sosiale problemer det noen ganger kunne få om bord i enkelte skip. Likevel gikk det måneder og år før alle som ville fikk avløs.

Men etterkrigstiden bragte også både tunge ideologiske debatter og mer trivielle og etterlengtede fredelige nyheter i medlemsbladene.

[Tilbake]