For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelt

Aktuelt

Dette er en samleside over alle type aktueltnyheter.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/penger-illustrasjon.jpg/$file/penger-illustrasjon.jpg

«Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2020

16.01.2020

Norges Rederforbunds sjømannsfond av 1918, populært kalt «Kølafondet», har 1. mars 2020 som søknadsfrist for årets tildeling. Sjekk om du er kvalifisert!

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/Alle_tre_NR.png/$file/Alle_tre_NR.png

Forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og sjømannsorganisasjonene i havn

07.01.2020

Det har 7. januar 2020 vært avholdt forhandlinger på Nordisk NIS-avtalen og partene har blitt enige om et generelt lønnstillegg på 1,75 % for offiserer og 2 % for underordnet. I tillegg er det avtalt innføring av privat AFP som er kostnadsberegnet til 1,35 % for offiserer og 1,10 % for underordnete. Den totale rammen for lønnsoppgjøret blir dermed 3,1 %.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/dokumentbunke.png/$file/dokumentbunke.png

Høringssvar: Overtredelsesgebyr på fartsområdebegrensningen i NIS-loven

19.12.2019

LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbunds svar på Nærings- og fiskeridepartementets «Høring - Overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensingene i eller i medhold av NIS-loven §4».

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/dommerklubbe.jpg/$file/dommerklubbe.jpg

Rieber-anken slapp ikke inn i Høyesterett

17.12.2019

Anken over Gulating lagmannsretts dom i Rieber-saken ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg i dag.