For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Om NSF  > Arbeidskonflikt Arbeidskonflikt

Arbeidskonflikt

02.08.2012

Juridisk bistand til medlemmer i arbeidskonflikt har gjennom hele forbundets historie vært et viktig punkt i Norsk Sjømannsforbunds vedtekter. Vedtektenes formålsparagraf – § 2 – slår fast i punkt 3 at forbundet har til formål «å yte medlemmer veiledning og rettshjelp i saker som er en følge av deres tjenesteforhold».

  • I henhold til vedtektene, § 11, punkt 9 avgjør forbundsstyret når rettshjelp skal ytes etter formålsparagrafens punkt 3.
  • Ved tvistesaker i tjenesteforhold skal medlemmene først henvende seg til tillitsvalgt/tillitsvalgtutvalg der dette finnes for å søke tvisten løst gjennom dette.
  • Dersom løsning ikke oppnås gjennom tillitsvalgtorganet i rederiet, oversendes saken til forbundet.
  • Der tillitsvalgt/tillitsvalgtutvalg ikke finnes kan medlemmene henvende seg direkte til regions- eller forbundskontorene.
  • Dersom tvisten ikke kan løses uten saksanlegg, er det forbundsstyret som avgjør om sak skal anlegges og om forbundet skal påta seg de økonomiske utgiftene i den forbindelse.
  • Forbundsstyret har avtale med flere advokater som fører saker på forbundets vegne.
  • Advokatbistand ytes kun etter vedtak i forbundsstyret og gjennom advokat godkjent av Norsk Sjømannsforbund.
  • Juridisk bistand ytes kun til medlemmer som har sitt medlemskap i orden og for saker som er oppstått etter at medlemskapet er inngått.
  • Vedtektenes § 19, punkt 9, fastslår at medlemmer som skylder mer enn 6 måneders kontingent ikke kan kreve hjelp eller støtte fra forbundet, og at slikt medlemskap strykes ved første revisjon av medlemsregisteret.

KONTROLLÉR AT MEDLEMSKAPET ER I ORDEN!

[Tilbake]