For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Program Ungdomskurs trinn 1

Program Ungdomskurs trinn 1

14.09.2012

Fredag 12.10.2012
Kl. 16:30 Middag
Kl. 17:30 Praktisk informasjon/bli kjent
Kl. 18:00 Historie og Ideologi v/Hans Olav Lahlum
Kl. 20:00 Gruppeoppgaver
Kl. 20:30 Ferdig for dagen

 
Lørdag 13.10.2012
Kl. 08:00 Frokost
Kl. 09:30 Ungdomsarbeid – hva gjøres, og er dette viktig?
v/Christina Beck Jørgensen – Nestleder Fagforbundet Ungdom
v/ Bjørn Sigurd Svingen – Leder Fellesforbundets Sentrale Ungdomsutvalg
Kl. 11:00 Kaffepause
Kl. 11:15 Organisasjonskunnskap – v/ Ann-Helen Bergan Amundsen
Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Arbeiderbevegelsens historie ved og i Valdres Skiferbrudd – guidet
omvisning! :D
Kl. 16:00 Gruppeoppgaver – ungdomsarbeid
Kl. 16:30 Lov og avtaleverk v/ Ann-Helen Bergan Amundsen
Kl. 16:30 Erfaringsutveksling – Hva har deltakerne sjøl opplevd?
Kl. 18:00 Slutt for dagen 
Kl. 19:00 Middag
Kl. 20:30 Sosial aktivitet :D   

Søndag 14.10.2012
Kl. 08:00 Frokost
Kl. 09:00 Tillitsvalgt – hvilke roller er det? v/ Ann-Helen Bergan Amundsen
Kl. 09:30 Gruppeoppgaver - Tillitsvalgt
Kl. 11:00 Utsjekking av rom/Kaffepause
Kl. 11:30 Gruppeoppgaver – tillitsvalgt fortsetter
Kl. 12:00 Oppsummering gruppearbeid - tillitsvalgt
Kl. 12:30 Oppsummering gruppearbeid – historie
Kl. 13:30 Evaluering
Kl. 14:00 Lunsj og hjemreise! Vel hjem! :D

[Tilbake]