For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Første møte i nye faggruppe pelagisk var 14.–15. august

17.08.2018

Det første møtet i faggruppe pelagisk etter reetableringen av faggruppene var på Scandic Flesland Airport hotell i Bergen 14.–15. august.

Det var ett konstruktivt møte med viktige tema som f.eks. internasjonale fiskeriforhandlinger og handlingsprogrammet for neste landsmøteperiode agendaen.

Neste møte er planlagt første uken i desember. Da legges det opp til medlemsmøte med faglig påfyll av både interne og eksterne innledere. Dette vil annonseres nærmere om senere i høst.

Faggruppene innenfor de to hovedfeltene i tariffområdet fiskeri (hvitfisk og pelagisk), er bindeleddet mellom våre seilende medlemmer, forbundets hovedkontor og forbundets beslutningsorganer. Medlemmer som har fagsaker de mener forbundet bør ta tak i eller vite om, uansett om det gjelder ressursforvaltning, reguleringer, generelle rammevilkår, tariff eller andre tema, inviteres til å bringe dette inn til de respektive faggruppene eller hovedkontoret.

 

Kontaktinfo:
Pelagisk: leder Even Bowitz, even.bowitz@hlkbb.no
Hvitfisk: leder Alf Arne Hansen, alf-ar@frisurf.no
Områdeansvarlig Fiskeri: Ann Jorunn Olsen, ajol@sjomannsforbundet.no

[Tilbake]