For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Hva sa budsjettforliket 31. mai om Color Line?

01.06.2018

Når KrF kom til enighet med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett, inkluderte det et krav om å utsette en endring av fartsområdeforskriften for Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Den eksakte formuleringen ble:

«Stortinget ber regjeringen foreta en samlet gjennomgang av forutsetningene som er blitt lagt til grunn for den varslede endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger, og presenterer resultatene for Stortinget på en egnet måte før en eventuell endring blir foretatt.»

Forskriften gjelder mer enn utenriksferjer

Slik det står kan det virke som at fartsområdeforskriften gjelder utenriksferjer. For å være litt mer presis så gjelder fartsområdeforskriften alle skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), og det var forslått mange endringer. Den endringen som ble så kontroversiell skal bare gjelde passasjerskip i rutefart, altså utenriksferjer. Det står til og med eksplisitt i forarbeidene at denne skal omfatte bare én eksisterende rute, og ingen andre. Denne ruten er altså Color Lines Kiel-ferjer.

Mer om endringsforslaget kan du lese i vår tidligere nettsidesak «Hva ble egentlig vedtatt 24. mai om Color Line?»

Utsettelse

Det som KrF ble enige med regjeringspartiene om er en utsettelse av en slik forskriftsendring, så saken er på ingen måte avgjort.

Grunnen som blir oppgitt for utsettelsen er at Stortinget skal få oppdaterte fakta på bordet.

Sjømannsforbundet er glad for å få fakta

Norsk Sjømannsforbund mener en full gjennomgang av fakta vil vise at det ikke bare er unødvendig å gi Color Line tilgang på å registrere Kiel-ferjene i NIS, men trolig også direkte farlig for hele lønns- og arbeidsvilkårene i hele den norske og nordiske utenriksferjeflåten.

De opplysninger Sjømannsforbundet har framskaffet ser ut til å vise:

1. Stopper det på 700?
Vi har bare Color Lines ord for at de ikke skifter ut flere enn de knappe 700 sjøfolkene på norske lønns- og arbeidsvilkår som i dag blir nevnt. En omregistrering til NIS åpner for at enda flere sjøfolk ved behov kan byttes ut med lavere betalt mannskap seinere.

2. Er flytting av hele Color Line til Danmark realistisk?
Til tross for at Color Line hevder at de vil spare enorme årlige beløp på å flytte flåten til Danmark, finner vi ingen vesentlig økonomisk fortjeneste for Color Line med dagens øvrige økonomiske rammevilkår i de to landene. Trolig kan det tvert om tidvis være økonomisk årlige tap for Color Line i tillegg til flyttekostnadene, avhengig utviklingen i de to lands kronekurs over tid. Dette gjør Color Lines trussel om å flytte hele flåten sin til Danmark om de ikke får registrere to fartøy i NIS urealistisk.

3. Må Color Line omregistrere for å overleve?
Til tross for at Color Line hevder at de vil knekke sammen med store økonomiske tap ved å fortsatt ha alle sine fartøy i Norsk ordinært skipsregister (NOR), viser offentlige regnskapstall at det bare er ett de siste ti årene Color Line har hatt et lite underskudd. Alle andre år har Color Line hatt til dels svært store overskudd.

4. Er mulig smitteeffekt vurdert?
Det mest alvorlige ved å tillate Color Line å benytte NIS for å øke overskuddet sitt er faren for smitteeffekt. Color Line går fra Oslo i direkte konkurranse de samme passasjerene med svenske Stena Line og danske DFDS. I tillegg vil danske Fjord Line, som konkurrerer mot Color Line på flere andre havner, lett kunne hevde de rammes i form av at det oppfattes som kryss-subsidier av andre ruter at Color Line får ved å omregistrere Kiel-ferjene. De har allerede signalisert at de vil vurdere søksmål mot Norge, dersom denne endringen gjøres. Dermed vil vi risikere at både DFDS, Fjord Line og Stena Line kunne gå til sine respektive regjeringer og be om å få samme vilkår som Color Line har fått på Kiel-ferjene. Dersom denne dominoeffekten får finne sted, ryker alle arbeidsplassene om bord i Color Line likevel!

[Tilbake]