For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Innenriksoverenskomstene fikk 1,30 kr timen i LO/NHO-oppgjøret 2018 før lokale tillegg

09.04.2018

Norsk Sjømannsforbunds overenskomster med NHO Sjøfart, de såkalte innenriksoverenskomstene, fikk 1,30 kr timen i tillegg før lokale forhandlinger i årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO.

Det viktigste med årets lønnsoppgjør er at det gir økt kjøpekraft til alle.

Etter hovedorganisasjonenes beregninger vil det sentrale tillegget sammen med det forventede nivået på lokale tillegg, sammen med et overheng (dvs. virkning i 2018 av fjorårets lønnstillegg) på 1,2 %, gi en forventet samlet årslønnsvekst på 2,8 % for hele 2018.

Dessverre ble ikke obligatorisk tjenestepensjon (OTP) utvidet i forhandlingene slik LO ønsket, så det vil i stedet bli fulgt av LO videre politisk overfor myndighetene. Endringene i AFP, for de som er dekket av den, blir derimot videre utredet av partene innenfor de rammene man ble enige om i meklingen.

Om et par dager blir oppgjøret lagt ut til uravstemning med stemmefrist 25. april for medlemmene i Norsk Sjømannsforbund. Den vil foregå elektronisk. Alle medlemmer som omfattes av de aktuelle overenskomstene kan etter vedtektenes paragraf 15 stemme ved å logge seg inn på forbundets nettsider så fort den blir lagt ut for avstemning. I tillegg vil de som er registrert med korrekt epostadresse og korrekt mobiltelefonnummer i forbundets medlemsregister få tilsendt en direktelink inn til stemmeskjemaet på respektive epost og SMS.

LOs forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt et JA til resultatet.

[Tilbake]