For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Landsmøtet 2018: – Gods skaper kø – kjør det på sjø

26.09.2018

Vedtatt på Sjømannsforbundets landsmøte 26. september 2018:

Gods skaper kø – kjør det på sjø

De siste tiårene har utviklingen av transporten av vare- og godstransporten gått i en helt motsatt retning av Stortingets uttalte ønske. Der målet var mer transport på sjø og bane, så er resultatet mer på vei enn noensinne.

Sjøtransporten har tapt i kampen mot veitransporten år for år de siste tiårene. Til tross for påplussinger og satsing på sjøtransport ved enkelte anledninger, så har veitransporten fått mye mer. Resultatet av dette er at sjøtransporten har svekket sin relative konkurransekraft sammenlignet med vei

Norsk Sjømannsforbund tok høsten 2017 et initiativ til opprettingen av en «Godsallianse». Denne alliansen er den første i sitt slag der både sjøsiden og jernbanesiden er forenet i en felles kamp for å få mer av vare- og godstransporten bort fra veiene. Godsalliansen er en allianse av arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, vareeiere og transportaktører innen sjøfart og jernbane som arbeider for å fremme godsoverføring fra veg til sjø og bane. Godsalliansen består i dag av NSB, CargoNet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Kystrederiene, Maritimt Forum, KS Bedrift Havn, Sjømat Norge, Miljøstiftelsen Zero, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund.

Formålet med alliansen er å løfte dette temaet på den samferdselspolitiske agendaen.

Sjømannsforbundet mener at godsoverføring til sjø og bane må være en gjennomgående målsetning i arbeidet med den neste Nasjonale transportplanen (NTP). I planlegging av samferdselsprosjekter må muligheten for omlasting mellom bil, tog og skip være prioritert i lokalisering og logistikkløsninger.

I arbeidet med ny NTP må de samfunnsøkonomiske konsekvensene av godsoverføring og mer effektiv godstransport løftes frem. Dette gjelder blant annet lønnsomhet for næringslivet, færre ulykker, økt fremkommelighet, mindre vegslitasje og ikke minst store klimautslippskutt. Det må og etter Norsk Sjømannsforbunds syn tenkes mye mer helhetlig i den offentlige transportpolitikken. Behovet for tydelig og gjennomgående styring er stort.

Norsk Sjømannsforbund forventer en offensiv satsing fra regjeringens side på godstransporten på sjø i årene som kommer. En satsing basert på at norske lønns- og arbeidsvilkår skal være gjeldende. Det offentlige må også gå foran ved alle sine innkjøp av transporttjenester og sørge for at norske lønns- og arbeidsvilkår er gjeldende i alle leverandørledd. Dette følger og av dagens lov om offentlig anskaffelse, men vi ser dessverre i for mange tilfeller at dette ikke blir etterlevd i praksis. Dette er etter Norsk Sjømannsforbunds syn fullstendig uakseptabelt!

[Tilbake]