For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Landsmøtet 2018: – Norske lønns- og arbeidsvilkår til sjøs – skikkelig utredning nå!

26.09.2018

Vedtatt på Sjømannsforbundets landsmøte 26. september 2018:

Norske lønns- og arbeidsvilkår til sjøs – skikkelig utredning nå!

Stortinget påla regjeringen å utrede hvilket handlingsrom Norge har for å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel i juni 2017. Norsk Sjømannsforbund har hele tiden påpekt at dette arbeidet må foregå på en måte som gjør at det ikke stilles spørsmål i etterkant til uavhengigheten og legitimeten til det gjennomførte utredningsarbeidet. I tillegg har vi vært opptatt av at det skal være et godt og effektivt arbeids som skal foregå. Så langt bærer denne saken dessverre sterkt preg av trenering og venstrehåndsarbeid.

Norsk Sjømannsforbund finner det svært kritikkverdig at det i denne saken så langt har gått 15 måneder uten at arbeidet er igangsatt. Det er ingen hemmelighet at utredningen ble pålagt regjeringen mot departementets vilje, men denne treneringen fra politisk ledelses side finnes det ingen unnskyldning for. Norske sjøfolk har opp gjennom historien ofte blitt stemoderlig behandlet fra myndighetens side. Sjøfolk fortjener å bli tatt på alvor, treneringen er ikke akseptabel. 

Sjømannsforbundet skulle ønske at man også i denne saken hadde fulgt den lange norske tradisjonen med partssammensatt utredningsarbeid. Det var dessverre ikke slik denne regjeringen ville gjøre det.   Et minstekrav til arbeidet har derfor vært en sterk involvering fra uavhengige akademiske institusjoner fremfor advokatbyråer med sterke næringsinteresser fra pengesterke miljøer fra arbeidsgiversiden.  En utredning utført av virksomheter med bindinger til, og/eller kommersielle interesser knyttet til en av partene er følgelig mest sannsynlig uten verdi etter Norsk Sjømannsforbund sitt syn.

Norske sjøfolk fortjener den samme rettferdigheten og tryggheten for sine jobber som det arbeidsfolk har på land. Det handler om grunnleggende rettferdighet også for sjøfolk. Norsk Sjømannsforbund fortsetter kampen for norsk lønn på både land og vann!

[Tilbake]