For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Landsmøtet 2018: – Styrk tilskuddsordningen for alle sjøfolk

26.09.2018

Vedtatt på Sjømannsforbundets landsmøte 26. september 2018:

Styrk tilskuddsordningen for alle sjøfolk

De fleste skipene som eies av norske redere fører dessverre bekvemmelighetsflagg. Sjømannsforbundet mener dette er svært uheldig for Norge som maritim nasjon. Vi skulle ønske at viljen til samfunnsansvar var større fra rederhold.  En konsekvens av denne praksisen er utfordrende arbeidsforhold for norske sjøfolk.

Forbundet arbeider kontinuerlig opp mot det politiske Norge i kampen for stabile, langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår for norske sjøfolk og rederier. Mens rederibeskatningen har bred politisk støtte, er innholdet i den lovfestede tilskuddsordningen for sjøfolk oppe til vurdering i Stortinget minst to ganger hvert år (behandlingen av statsbudsjettet samt revidert nasjonalbudsjett). Dagens ordning er i henhold til EUs State Aid Guidelines som samtlige skipsfartsnasjoner i Europa benytter seg av på forskjellige måter for å sikre sin maritime næring. Tilskuddsordningen ble lovfestet i 2016, men innholdet er ikke en del av loven.

Tilskuddsordning har sikret en viss konkurransekraft for norske sjøfolk ved at inntektsskatten, trygdeavgiften og arbeidsgiveravgiften blir tilbakeført rederiene. Noen segmenter har ordning uten tak, mens andre fortsatt har et tak på 212.000 kroner. I segmenter med tak i ordningen er det fortsatt et politisk spørsmål om taket blir justert opp. Uten en regulering vil effekten av tilskuddsordningen bli redusert for hvert år og norske sjøfolks konkurransekraft svekkes. Det er kun lovfestede stabile og konkurransedyktige rammevilkår som vil sikre norske arbeidsplasser til sjøs og den kompetansen norske sjøfolk bidrar med inn i den unike maritime klyngen i Norge.

Norsk Sjømannsforbund mener og innholdet i ordningen bør lovfestes med ordning uten tak i alle segment for alle sjøfolk.  Dette vil for eksempel styrke Kystruten og sjøfolk på norsk sokkel.

Norske sjøfolk må kunne konkurrere med andre lands sjøfolk på like vilkår. En god tilskuddsordning er et av flere virkemidler for å sikre denne konkurransekraften etter Norsk Sjømannsforbunds oppfatning.

[Tilbake]