For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Mekling i hovedoppgjøret NOR 2018 med Norges Rederiforbund

30.11.2018

Norsk Sjømannsforbund tar 6 skip i utenriksfart ut i konflikt torsdag 6. desember 2018 klokken 0600 hvis ikke partene blir enige hos Riksmekler innen meklingsfristen ved midnatt onsdag 5. desember 2018.

Tariffoppgjøret for NOR utenriks fant sted 1. og 2. desember forhandlingsutvalget i Norsk Sjømannsforbund konkluderte med at tilbudet fra arbeidsgiverne ikke kunne aksepteres.

Varselet om arbeidsnedleggelse gjelder Norsk Sjømannsforbunds medlemmer på følgende fartøy:

  • Far Sun, Solstad Offshore ASA
  • Normand Supporter, Solstad Offshore ASA
  • Siem Symphony, Siem Offshore AS
  • Skandi Marøy, DOF Rederi AS
  • Troms Arcturus, Troms Offshore AS
  • Viking Prince, Eidesvik AS

Norsk Sjømannsforbund holder kontakten med hovedtillitsvalgte i de berørte rederiene. De hovedtillitsvalgte vil sammen med Norsk Sjømannsforbund komme tilbake med mer informasjon om hvordan medlemmene skal forholde seg ved en eventuell konflikt.

Under mekling er det kun Riksmekleren som har rett til å uttale seg.

Om ikraftredelse av streiken vises til Hovedavtalen mellom LO/Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund:

«15.3 Særskilte bestemmelser gjeldende under arbeidskonflikter
Plassoppsigelse […] skal bare gjelde for skip som ligger i eller er på vei til europeisk havn som ligger innenfor begrensningene i skipskontrollens definisjon av Nord- og Østersjøfart.
Varslet arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning kan først iverksettes når skipet er i havn og skip og last er tilbørlig sikret.»

[Tilbake]