For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Meklingsfristen i NOR utenriks er midnatt 13. desember

30.11.2017

Norsk Sjømannsforbund møter sammen med Sjøoffisersforbundet og Maskinistforbundet til mekling med Norges Rederiforbund om mellomoppgjøret for de såkalte utenriksoverenskomstene, med frist til midnatt 13. desember.

Mellomoppgjørsforhandlingene om NOR utenriksavtalene mellom Norges Rederiforbund og Norsk Sjømannsforbund den 7. november 2017 endte med brudd. Også Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund begjærte brudd i forhandlingene.

Riksmekler ble varslet, og meklingsfristen er satt til 13. desember 2017 kl 2400. Dersom meklingen ikke fører frem, vil et antall oppgitte skip bli tatt ut i konflikt fra og med kl 0600 den 14. desember 2017. Informasjon om hvilke skip som blir tatt ut, blir sendt ut så snart det er klart. De som blir berørt vil få direkte informasjon fra forbundet sentralt om hvordan de skal forholde seg, samt nødvendig materiell i forbindelse med eventuell streik.

Medlemmer i Norsk Sjømannsforbund som blir tatt ut i streik vil ha rett på streikebidrag. Nærmere informasjon om streikebidrag blir lagt ut på Norsk Sjømannsforbunds hjemmeside.

Arbeidsgiverne sender normalt i disse dager ut varsel om betinget permittering med 14 dagers varsel i forbindelse med at vi har gitt melding om plassoppsigelse. Dette er i henhold til gjeldende regelverk, så lenge det knyttes til NOR-oppgjøret 2017.

[Tilbake]