For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Møt fiskeriministeren – Sjømannsforbundets fiskerikonferanse 2.–3. sept., Ålesund

23.08.2019

Vi får fiskeriminister Harald Tom Nesvik over en time for oss selv, med god tid til spørsmål, i tillegg til en mengde andre spennende poster på programmet, som f.eks. Dagbladets Krabbekrig-journalister. Åpent for medlemmer i Norsk Sjømannsforbund. Meld deg på!

Fiskerikonferanse Ålesund 2. og 3.september

Norsk Sjømannsforbund avholder som tidligere annonsert den årlige fiskerikonferansen på Scandic Parken i Ålesund 2. og 3. september.

Hovedtemaene på konferansen er beskrevet nedenfor. Det er enda ledige plasser så meld deg på så fort som mulig!

Om påmeldingen her: https://www.sjomannsforbundet.no/nsf/fiskerikonferansen-2019

Krabbekrigen

Dagbladets har gjennom en serie artikler hatt fokus på det lukrative snøkrabbefisket som har skjedd ut fra Båtsfjord med utenlandskregistrerte fiskebåter med slavelignende forhold om bord, og fiskere som er forsvunnet på havet.

Ukrainske Dimitrij døde på havet. Tilbake sitter kona som lever i fattigdom med sin 4 år gamle sønn, og ønsker å finne ut hva som skjedde med ektemannen.

Indonesiske sjøfolk hadde 18 timers arbeidsdag sju dager i uka, med en månedslønn helt ned i 2600 kroner ifølge kontraktene. Til sammenlikning er gjennomsnittet for sjøfolk på norske snøkrabbefartøy 2200 kroner dagen!

I kulissene sto russiske, koreanske og amerikanske forretningsfolk i et uoversiktlig selskapsnettverk som strakte seg fra Seychellene og Panama til Vladivostok og Hongkong. De fikk det travelt med å sikre seg så store verdier som mulig, mens fisket ennå var uregulert.

Den utenlandskregistrerte snøkrabbeflåten som opererte fra Båtsfjord i 2014 – 2017 har vært belyst i en serie artikler i Dagbladet og vi får journalist

Gunnar Thorenfeldt på konferansen til å fortelle denne gripende historien.

Dagbladets har gjennom en serie artikler hatt fokus på det lukrative snøkrabbefisket som har skjedd ut fra Båtsfjord med utenlandskregistrerte fiskebåter med slavelignende forhold om bord, og fiskere som er forsvunnet på havet.

Ukrainske Dimitrij døde på havet. Tilbake sitter kona som lever i fattigdom med sin 4 år gamle sønn, og ønsker å finne ut hva som skjedde med ektemannen.

Indonesiske sjøfolk hadde 18 timers arbeidsdag sju dager i uka, med en månedslønn helt ned i 2600 kroner ifølge kontraktene. Til sammenlikning er gjennomsnittet for sjøfolk på norske snøkrabbefartøy 2200 kroner dagen!

I kulissene sto russiske, koreanske og amerikanske forretningsfolk i et uoversiktlig selskapsnettverk som strakte seg fra Seychellene og Panama til Vladivostok og Hongkong. De fikk det travelt med å sikre seg så store verdier som mulig, mens fisket ennå var uregulert.

Den utenlandskregistrerte snøkrabbeflåten som opererte fra Båtsfjord i 2014 – 2017 har vært belyst i en serie artikler i Dagbladet, og vi tar debatten.

Les artiklene i saken her: https://www.dagbladet.no/emne/krabbekrigens%20ofre

 

Sosial Bærekraft i Norsk Fiskerinæring

De siste 20 årene har det kommet stadig flere initiativer for sertifisering knyttet til miljømessig bærekraft. Kundene, først og fremst supermarkedene, har i senere år begynt å etterspørre dokumentasjon også på sosial bærekraft.

En viktig del av bakgrunnen for diskusjonen omkring sosial bærekraft innenfor fiskerinæringen er saker om utnyttelse av arbeidere, som grove tilfeller av slaveri, drap og misbruk av fiskere i Sørøst-Asia.

I Europa har det vært eksempler på dårlig sikkerhet i den britiske flåten, samt utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft i irsk og skotsk fiskeri. Også land som Russland, New Zealand, Tyrkia, og Vest-Afrika har vært nevnt i denne sammenheng.

I flere tilfeller har det også her hjemme vært flere negative oppslag i media om tilfeller av det man frykter er diskriminering og sosial dumping.

Målet med prosjektet var å dokumentere lover, regler, kontrollrutiner og sanksjonsmuligheter rundt sikkerhet og arbeidsrettigheter i norsk fiskerinæring både i flåteleddet og for landindustrien. Man skulle også kartlegge dagens situasjon, gjennomføre en risikoanalyse og utarbeidet en kortversjon av dokumentasjonen som kan brukes av næringen opp mot kunder og andre interessegrupper. Arbeidet ble fundamentert i næring og markedet gjennom arbeidsgruppemøter, deltagelse og presentasjon på internasjonale seminarer og ved intervjuer og kvalitetssikring hos markedsaktører.

Prosjektleder Bjørg Helen Nøstvold kommer på fiskerikonferansen og holder innlegg om dette interessante temaet.

Les mer om prosjektet og rapporten her: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/Cristin/Rapport%2015-2019.pdf

 

«Advokatens time»

Vår egen eminente advokat, Terje Hernes Pettersen holder innlegg rettet spesifikt mot ansatte på fiskefartøy hvor han drar oss bl.a. igjennom viktigheten med arbeidskontrakter og innholdet i disse, hvilken betydning. ILO 188 har og eksempler på konkrete saker NSF jobber med innenfor fiskeri, hva gjelder blant annet diskriminering og arbeidslivskriminalitet.

Hernes Pettersen har lang erfaring og kompetanse når det gjelder maritimt lovverk både nasjonal og internasjonalt. Han har vært med i både utarbeidelsen av skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven, samt utarbeidelsen av omfattende kommentarutgaver til begge disse lovene.

 

«Et kvotesystem for økt verdiskapning – En fremtidsrettet fiskerinæring», med fiskeriminister Harald T. Nesvik

Fiskeripolitikken har nærmest stått på vent i 3 år mens næringen har ventet på stortingsmeldingen om et nytt fremtidsrettet kvotesystem som regjeringen la frem i juni i år.

Kvotesystemet er det viktigste fiskeripolitiske virkemidlet, og består av flere deler som til sammen setter rammene for hvordan fiskeriressursene kan utnyttes og fordeles. Enkelt forklart, regler for hvem som kan fiske, hva de kan fiske og hvordan de kan fiske.

Det norske kvotesystemet har vokst frem over flere tiår gjennom stadige tilpasninger og initiativer for å møte endringer i ressursgrunnlag, næring og samfunn. Systemet er derfor blitt både komplekst, uoversiktlig og omdiskutert, og behovene for forenklinger har for lengst meldt seg.

Regjeringens forslag inneholder en rekke tiltak for å fornye og gjøre kvotesystemet mer effektivt, fleksibelt, tidsmessig og fremtidsrettet. Vi kan nevne forslag som nye fisketillatelser, kvoteutvekslingssystem, statlig kvotebank, videreføring av strukturkvoteordningene, og videreføring av pliktsystemet.

Disse endringene griper rett inn i hverdagen til våre medlemmer på ulike vis, også oppbygningen av tariffsystemet blir utfordret dersom flere av endringene trår i kraft.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik gjester konferansen og holder innlegg rundt de temaene i meldingen som omhandler havfiskeflåten, og vi er tilgodesett med hans besøk i hele 1,5 time, slik at det blir god anledning til å stille spørsmål.

Les mer om meldingen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kvotemelding/id2661258/

[Tilbake]