For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Medlemsfordeler  > Kurs/opplæring  > LOs medlems- og tillitsvalgtopplæring LOs medlems- og tillitsvalgtopplæring

Medlems- og tillitsvalgtopplæring for fagorganiserte

23.02.2016

Som medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Sjømannsforbund kan du benytte kursene til AOF (tidligere kalt Arbeidernes Opplysningsforbund) lokalt der du bor. Du bør helst ha tatt forbundets Faglig grunnkurs trinn I før du går på kurs innen LOs medlems- og tillitsvalgtopplæring, og gjerne også trinn II. LOs medlems- og tillitsvalgtopplæring er gratis, og du kan selv velge ut de kursene som er mest aktuelle for deg.

 
Ordningen med medlems- og tillitsvalgtopplæring ble innført for å kunne gi medlemmene og de tillitvalgte i alle fagforbund en mulighet til å plukke kurs med temaer som er direkte aktuelle for sitt forbundsområde eller arbeidsfelt. Dermed slipper de å bruke mye tid på generelle kurs som i blant tar opp tema som ikke gjelder dem. For sjøfolk er det for eksempel ikke nødvendig å bruke tid på å lære om arbeidsmiljøloven, når det likevel er skipsarbeidsloven og forskriftene der som gjelder.
 
Mer informasjon om MoTo på AOFs medlems- og tillitsvalgtopplæring-portal.
 
Finn din nærmeste AOF-avdeling som kan tilby kurs innen LOs medlems- og tillitsvalgtopplæring.

[Tilbake]