For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Pressmelding: Flertall for norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel!

08.05.2017

Fremskrittspartiets landsmøte har i helgen sikret et bredt flertall for en offentlig utreding av Norges handlingsrom som nasjonal- og kyststat til å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Norsk Sjømannsforbund er glade for at Frp har snudd i denne viktige saken.

En konsekvens av denne snuoperasjonen er at det nå et bredt flertall i Stortinget som mener regjeringen må starte arbeidet med utredning. Vi forventer derfor at Frp nå bruker sin deltakelse i regjeringen for å sikre at denne utredningen blir igangsatt umiddelbart. Arbeidet må i det minste være godt i gang før sommeren.

Utredningen må ha et bredt mandat som dekker alle aspekter av saken, være partssammensatt og belyse hvilket handlingsrom Norge har når det gjelder å sikre like konkurransevilkår for både sjøfolk og rederier i våre farvann og på norsk sokkel.

Det sentrale spørsmålet for utredningen vil være:

  • Hvilke virkemidler har vi, og hvordan bør disse virkemidlene eventuelt brukes for å nå målsetningen om et arbeidsmarked i norske havområder uten sosial dumping, men med like konkurransevilkår for rederier og sjøfolk fra hele verden? At det stilles krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for alle operasjoner av en viss varighet på samme måten som på fastlandet. Alle skal selvsagt være velkomne til å ta oppdrag hos oss, men verdiene i det norske arbeidsmarkedet må være grunnleggende for all aktivitet.

Når utvalget har klarlagt dette vil vi kunne sikre et rettferdig fremtidig arbeidsmarked for Norges satsing på havet. En havssatsing der norske virksomheter og arbeidstakere kan konkurrere på like vilkår med aktører fra alle verdenshjørner.

Norsk Sjømannsforbund ønsker å være en konstruktiv og positiv bidragsyter til dette arbeidet. Vi har sterk tro på konkurransekraften til våre sjøfolk. Vi krever ikke særbehandling på noen som helst måte. Vi krever bare likebehandling og rettigheter på lik linje med arbeidstakere på landjorden.


Kontaktpersoner:
Forbundsleder Johnny Hansen, 91185577
Direktør politikk og myndighetskontakt Stian Grøthe, 41302010

[Tilbake]

.
.
Forbundsleder Johnny Hansen. (Foto: Ole Palmstrøm, LO Media)
Forbundsleder Johnny Hansen. (Foto: Ole Palmstrøm, LO Media)