For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Velkommen til Nærskipskonferansen 19.–21. februar 2018. (Tidl. fraktefartkonferansen)

05.01.2018

Som medlem i Norsk Sjømannsforbund og sjømann om bord på fartøy som avlønnes etter kystrederioverenskomsten er du velkommen på Nærskipskonferansen.

Det nærmer seg nå tid for vår Nærskipskonferanse, et samarbeidsprosjekt mellom de tre Sjømannsorganisasjonene og Kystrederiene, som har vært avholdt årlig med økende interesse. Datoen er satt til 19.–21. februar 2018 ombord på Kiel-ferjen.

Også i år blir det et innholdsrikt program med høytstående politikere i diskusjon om overordnede tema, flere myndighetsorganer og Kystrederienes representanter i tillegg til fagkompetanse fra alle tre forbund.

Siden vi er i en prosess med å få på plass tariffavtaler som dekker oppdrettsservicebåtnæringen ønsker vi deltakelse spesielt fra de rederier som driver servicearbeid opp imot oppdrett og andre service-oppdrag. Om mulig ønsker vi et eget møte med våre medlemmer innen oppdrettsservice i løpet av konferansen.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere har vært udelt positive og oppfordrer også i år alle som har anledning til å melde seg på.

Påmelding kan sendes på mail direkte til Bjørn Erik Kristoffersen på bekr@sjomannsforbundet.no.

Mer detaljert informasjon om program vil bli sendt så snart det er klart.

Ønsker alle vel møtt til en spennende og hyggelig konferanse!

[Tilbake]

Deltakerne på en tidligere konferanse.
Deltakerne på en tidligere konferanse.