For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Medlemsfordeler  > Verv og vinn Verv og vinn

Verv en kollega. Det tjener du også på

05.10.2010

Har du fått en ny kollega i det siste? Kjenner du til noen på din arbeidplass som ikke er organisert? Har du lyst på muligheten til å vinne 10 000 kroner?

Du som allerede er medlem av Norsk Sjømannsforbund er den beste til å fortelle et framtidig medlem om hvor viktig det er å ha ordnede arbeids- og lønnsvilkår, og alle fordeler og muligheter organiserte i Norsk Sjømannsforbund har! Også for den som allerede er medlem er verving viktig. Jo flere medlemmer, jo større gjennomslagskraft får forbundet og de lokale tillitsvalgte.

Det er mange gode grunner til at man skal organisere seg! Her kommer 14 av dem:

 1. Du har jobb - enten det er ekstravakter, heltids- eller deltidsarbeid.
 2. Du vil ikke stå alene.
 3. Du har merket at det meste går greit helt til det oppstår problemer.
 4. Du er engasjert, nysgjerrig og synes at arbeidslivet på mange måter er komplisert og uoversiktlig.
 5. Du ønsker trygghet for arbeid og inntekt.
 6. Du ønsker beskyttelse mot usaklig oppsigelse.
 7. Du vil ha hjelp og støtte på arbeidsplassen av skolerte tillitsvalgte.
 8. Du vil ha representasjon og påvirkningsmuligheter på arbeidsplassen.
 9. Du vil verne om dagens rettigheter.
 10. Du vil ha bedre arbeidstid, ubekvemtillegg og den femte ferieuka.
 11. Du ønsker tilbud om skolering, kurs og konferanser.
 12. Du ønsker å ha påvirkningsmuligheter nasjonalt og internasjonalt.
 13. Du ønsker å benytte deg av LOfavør-fordelene.
 14. Du ønsker å benytte deg av muligheten til å søke utdanningsstipend i framtida.

Vervepremiene som er aktuelle finner du alltid oppdatert liste av under vårt online  verve- og innmeldingsskjema , nederst etter at du har valgt «Verving» som registreringstype.

Har du flere spørsmål rundt det å være medlem i Norsk Sjømannsforbund, så ring oss gjerne på 22825800.

[Tilbake]